განვითარების სტრატეგია

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ ერთწლიანი სტრატეგიული განვითარების  გეგმა (2019 წელი)

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი დაწესებულების 2019-2024 წწ სტრატეგიული განვითარების გეგმა 

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

სასწავლო ცხრილებში ცვლილებებია

სასწავლო ცხრილები

27 იანვრიდან