ა(ა)იპ პრფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ მისია

ა(ა)იპ პრფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ მისიაა მოამზადოს თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, ტურიზმისა და მომსახურების სფეროს მიმართულების პროფესიული განათლების მქონე კვალიფიციური, კომპენტენტური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები.