ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ ერთწლიანი სტრატეგიული განვითარების  გეგმა  2018 წელი

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი დაწესებულების 2018-2023წწ სტრატეგიული განვითარების გეგმა

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი