პროფესიული  კოლეჯი  ”იკაროსი”

სასწავლო ცხრილები

 

დამატებულია 04/06/2018 

 

ცვლილებები: 06/08/2018; 30/07/2018; 23/07/2018; 16/07/2018;09/07/2018; 05/07/2018; 02/07/2018; 25/06/2018; 18/06/2018; 13/06/2018; 12/06/2018; 11/06/2018; 04/06/2018;

 

ჯგ.298 -  კვალიფიკაცია მიმღები-რეცეფციონისტი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.299 -  კვალიფიკაცია მიმღები-რეცეფციონისტი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.300 -- კვალიფიკაცია სომელიე IIIსაფეხური

 

ჯგ.301 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.302 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.303  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.304  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.305 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის სცვლა)

ჯგ.306 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.307  --კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.308 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.309 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოსცვლა)

 

ჯგ.310 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.311 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.312 -- კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური

 

დამატებულია 28/11/2017 

ცვლილებები:  13/06/2018;  06/08/2018; 30/07/2018; 23/07/2018; 19/07/2018; 16/07/2018 ; 11/07/2018; 09/07/2018; 05/07/2018; 02/07/2018; 25/06/2018; 18/06/2018; 13/06/2018; 11/06/2018; 09/06/2018; 04/06/2018; 28/05/2018; 21/05/2018; 16/05/2018;14/05/2018; 07/05/2018; 03/05/2018; 23/04/2018; 10/04/2018; 02/04/2018; 26/03/2018; 19/03/2018; 12/03/2018; 05/03/2018; 26/02/2018; 19/02/2018; 12/02/2018; 07/02/2018; 05/02/2018; 29/01/2018; 22/01/2018; 17/01/2018; 15/01/2018; 10/01/2018; 08/01/2018; 18/12/2017; 12/12/2017; 11/12/2017;  05/12/2017; 04/12/2017

 

ჯგ.274 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.275 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.276  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.277  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.278 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.279 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.280  --კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.281 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.282 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.283 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.284 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.285 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.286  -- კვალიფიკაცია კონდიტერი  III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.287 -- კვალიფიკაცია კონდიტერი  III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.288 --  კვალიფიკაცია სომელიე III საფეხური

ჯგ.289 -- კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.290 -- კვალიფიკაცია ტურ-ოპერატორი  III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.291 -- კვალიფიკაცია გიდი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.293  -- კვალიფიკაცია სასტუმრო საქმის მწარმოებელი  III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.294  -- კვალიფიკაცია სასტუმრო საქმის მწარმოებელი  III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.295  -- „ბართენდერი“    III საფეხური (მოდულური) (დილის ცვლა)

ჯგ.296  -- „ბართენდერი“    III საფეხური (მოდულური) (დილის ცვლა)

ჯგ.297  -- „ბართენდერი“    III საფეხური (მოდულური)

 

დამატებულია 04/06/2017 

ცვლილებები: 13/06/2018; 06/08/2018; 30/07/2018; 23/07/2018; 16/07/2018; 02/07/2018; 25/06/2018; 11/06/2018; 04/06/2018; 28/05/2018; 23/04/2018; 20/04/2018; 27/03/2018; 26/03/2018; 19/03/2018; 12/03/2018; 05/03/2018; 26/02/2018; 19/02/2018; 14/02/2018; 12/02/2018; 05/02/2018; 31/01/2018; 29/01/2018; 22/01/2018; 18/01/2018; 17/01/2018; 15/01/2018; 08/01/2018; 05/12/2017; 04/12/2017; 27/11/2017; 20/11/2017; 13/11/2017;  06/11/2017;  30/10/2017; 23/10/2017;  09/10/2017; 18/09/2017; 10/09/2017; 30/07/2017; 23/07/2017; 03/07/2017; 26/06/2017;

ჯგ.245 -- კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.246 -- კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.252  -- „ბართენდერი“ III საფეხური (მოდულური) (დილის ცვლა)

ჯგ.253  -- „ბართენდერი“ III საფეხური (მოდულური) (საღამოს ცვლა)

ჯგ.254 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.255 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.256  --კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.257 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.258 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.259 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.260 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.261 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.262  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.263 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.264 -- კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.265 -- კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.266 -- კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.267 -- კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.268  -- კვალიფიკაცია სასტუმრო საქმის მწარმოებელი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.269  -- კვალიფიკაცია სასტუმრო საქმის მწარმოებელი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.270  -- კვალიფიკაცია სომელიე IIIსაფეხური

ჯგ.271  -- კვალიფიკაცია გიდი IIIსაფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.272  -- კვალიფიკაცია ტურ-ოპერატორი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.273  -- „ბართენდერი“ III საფეხური (მოდულური) (დილის ცვლა)

 

დამატებულია 15/01/2018; 28/11/2016 (ცვლილებები : 09/10/2017; 05/06/2017; 29/05/2017; 03/04/2017; 20/02/2017; 13/02/2017; 06/02/2017; 23/01/2017)

ჯგ.231 -- ბართენდერი III საფეხური

ჯგ.233 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური  (დილის ცვლა)

ჯგ.234  --კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.235 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.236 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.237 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.238 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.239 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.240  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.241 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.242 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.243 --კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.244 -- კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური

ჯგ.245 -- კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.246 -- კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.247  -- კვალიფიკაცია სასტუმრო საქმის მწარმოებელი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.248  -- კვალიფიკაცია სასტუმრო საქმის მწარმოებელი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.249  -- კვალიფიკაცია სომელიე IIIსაფეხური

ჯგ.250  -- კვალიფიკაცია გიდი IIIსაფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.251  -- კვალიფიკაცია ტურ-ოპერატორი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.252  -- „ბართენდერი“ III საფეხური (მოდულური) (დილის ცვლა)

ჯგ.253  -- „ბართენდერი“ III საფეხური (მოდულური) (საღამოს ცვლა)


დამატებულია 05/06/2016 (ცვლილებები : 06/02/2017; 23/01/2017)

ჯგ.212 -- მზარეული III საფეხური

ჯგ.213  -- მზარეული III საფეხური

ჯგ.214 --  მზარეული II საფეხური

ჯგ.215 -- მზარეული II საფეხური

ჯგ.216 -- მზარეული II საფეხური

ჯგ.217 -- მზარეული II საფეხური

ჯგ.218 -- მზარეული II საფეხური

ჯგ.219  -- მზარეული II საფეხური

ჯგ.220 -- მზარეული II საფეხური

ჯგ.221 -- მზარეული II საფეხური

ჯგ.222 -- მზარეული II საფეხური

ჯგ.223 -- მზარეული II საფეხური 

ჯგ.224 -- მზარეული II საფეხური 

ჯგ.225 -- სარესტორნო III საფეხური

ჯგ.226  -- სარესტორნო III საფეხური 

ჯგ.227 -- კონდიტერი III საფეხური

ჯგ.228 -- კონდიტერი III საფეხური 

ჯგ.229 -- სასტუმრო  III საფეხური 

ჯგ.230 -- მიღება-განთავსების სპეციალისტი

 

ჯგ.232 -- კონსულტანტ-გამყიდველი

 

 

დამატებულია 10/01/2016

 

ჯგ.N184  -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური

ჯგ.N185  -- კვალიფიკაცია მზარეული IIII საფეხური

ჯგ.N186  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N187  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N188  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N189  --  კვალიფიკაცია მზარეული  II საფეხური

ჯგ.N190  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N191  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N192  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N193  --  კვალიფიკაცია მზარეული II  საფეხური

ჯგ.N194  --  კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური

ჯგ.N195  --  კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური

ჯგ.N196  --  კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური

ჯგ.N197  --  კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური

ჯგ.N198  --  კვალიფიკაცია სასტუმროს საქმის მწარმოებელი III საფეხური

ჯგ.N199  --  კვალიფიკაცია სასტუმროს საქმის მწარმოებელი III საფეხური

ჯგ.N200  --  კვალიფიკაცია სომელიე III საფეხური

ჯგ.N201  --  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური

ჯგ.N202  --  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური

ჯგ.N203  --  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური

ჯგ.N204  --  კვალიფიკაცია გიდი IIIსაფეხური

ჯგ.N205  --  კვალიფიკაცია გიდი IIIსაფეხური

ჯგ.N206  --  კვალიფიკაცია ტუროპერატორი IIIსაფეხური

ჯგ.N207  --  კვალიფიკაცია ტუროპერატორი IIIსაფეხური

ჯგ.N208  --  კვალიფიკაცია მიღება განთავსების სპეციალისტი III საფეხური

ჯგ.N209  --  კვალიფიკაცია მიღება განთავსების სპეციალისტი III საფეხური

 ჯგ.N210  --  კვალიფიკაცია მიღება განთავსების სპეციალისტი III საფეხური

 ჯგ.N211  --  კვალიფიკაცია კონსულტანტ-გამყიდველი III საფეხური

 

 

დამატებულია 10/05/2015

 

ჯგ.N166  -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური

ჯგ.N167  -- კვალიფიკაცია მზარეული IIII საფეხური

ჯგ.N168  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N169  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N170  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N171  --  კვალიფიკაცია მზარეული  II საფეხური

ჯგ.N172  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N173  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N174  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N175  --  კვალიფიკაცია მზარეული II  საფეხური

ჯგ.N176  --  კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური

ჯგ.N177  --  კვალიფიკაცია ბარმენი III საფეხური

ჯგ.N178  --  კვალიფიკაცია ბარმენი III საფეხური

ჯგ.N179  --  კვალიფიკაცია ბარმენი III საფეხური

ჯგ.N180  --  კვალიფიკაცია სომელიე III საფეხური

ჯგ.N181  --  კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი IIIსაფეხური

ჯგ.N182  --  კვალიფიკაცია მიმღები-რეცეფციონისტი III საფეხური

ჯგ.N183  --  კვალიფიკაცია მიმღები-რეცეფციონისტი III საფეხური

 

დამატებულია 01/11/2014

 

ჯგ.N144  -- კვალიფიკაცია ბარმენი III საფეხური

ჯგ.N145  -- კვალიფიკაცია ბარმენი III საფეხური

ჯგ.N146  -- კვალიფიკაცია სომელიე III საფეხური

ჯგ.N147  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N148  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N149  --  კვალიფიკაცია მზარეული  II საფეხური

ჯგ.N150  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N151  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N152  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N153  --  კვალიფიკაცია მზარეული III  საფეხური

ჯგ.N154  --  კვალიფიკაცია მზარეული III  საფეხური

ჯგ.N155  --  კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური

ჯგ.N156  --  კვალიფიკაცია  ტუროპერატორი  III საფეხური

ჯგ.N157  --  კვალიფიკაცია ტუროპერატორი  III საფეხური

ჯგ.N158  --  კვალიფიკაცია გიდი  III საფეხური

ჯგ.N159  --  კვალიფიკაცია მიმღები რეცეფციონისტი  III საფეხური

ჯგ.N160  --  კვალიფიკაცია მიმღები რეცეფციონისტი  III საფეხური

ჯგ.N161  --  კვალიფიკაცია  სასტუმროს საქმის მწარმოებელი  III საფეხური

ჯგ.N162  --  კვალიფიკაცია სასტუმროს საქმის მწარმოებელი   III საფეხური

ჯგ.N163  --  კვალიფიკაცია სასტუმროს საქმის მწარმოებელი   III საფეხური

ჯგ.N164  --  კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი  III საფეხური

ჯგ.N165  --  კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი  III საფეხური

 

დამატებულია 04/09/2014

ჯგ.N116  -- კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური

ჯგ.N117  -- კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური

ჯგ.N129  -- კვალიფიკაცია მიმღები რეცეფციონისტი III საფეხური

ჯგ.N130  -- კვალიფიკაცია მიმღები რეცეფციონისტი III საფეხური (საღამო)

ჯგ.N131  -- კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი  III საფეხური

ჯგ.N132  --  კვალიფიკაცია სომელიე  III საფეხური

ჯგ.N133  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N134  --  კვალიფიკაცია მზარეული  II საფეხური (საღამო)

ჯგ.N135  --  კვალიფიკაცია მზარეული II  საფეხური

ჯგ.N136  --  კვალიფიკაცია მზარეული II  საფეხური

ჯგ.N137  --  კვალიფიკაცია მზარეული II  საფეხური (საღამო)

ჯგ.N138  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N139  --  კვალიფიკაცია  მზარეული  III საფეხური

ჯგ.N140  --  კვალიფიკაცია ბარმენი  III საფეხური

ჯგ.N141  --  კვალიფიკაცია ბარმენი  III საფეხური

ჯგ.N142  --  კვალიფიკაცია კონდიტერი  III საფეხური

ჯგ.N143  --  კვალიფიკაცია კონდიტერი  III საფეხური

 

ცვლილებები შეტანილია 2013-11-06

ჯგ.N103  -- კვალიფიკაცია ტუროპერატორი  III საფეხური

ჯგ.N105  -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური

ჯგ.N106  -- კვალიფიკაცია სასტუმროს საქმის მწარმოებელი IIIსაფეხური

ჯგ.N107  --  კვალიფიკაცია სასტუმროს საქმის მწარმოებელი IIIსაფეხური 

ჯგ.N108  --  კვალიფიკაცია სასტუმროს საქმის მწარმოებელი IIIსაფეხური

ჯგ.N109  --  კვალიფიკაცია მიმღები რეცეფციონისტი III საფეხური

ჯგ.N110  --  კვალიფიკაცია გიდი III საფეხური

ჯგ.N111  --  კვალიფიკაცია გიდი III საფეხური

ჯგ.N112  --  კვალიფიკაცია ტუროპერატორი III საფეხური

ჯგ.N113  --  კვალიფიკაცია ტუროპერატორი IIIსაფეხური

ჯგ.N114  --  კვალიფიკაცია ბარმენი III საფეხური

ჯგ.N115  --  კვალიფიკაცია ბარმენი III საფეხური

ჯგ.N116  --  კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური

ჯგ.N117  --  კვალიფიკაცია კონდიტერი III საფეხური

ჯგ.N118  --  კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური

ჯგ.N119  --  კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური

ჯგ.N120  --  კვალიფიკაცია სომელიე III საფეხური

ჯგ.N121  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N122  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N123  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N124  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N125  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N126  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N127  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

ჯგ.N128  --  კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური

 

კვალიფიკაცია ტურ-ოპერატორი  III საფეხური