ცხრილები

პროფესიული  კოლეჯი  ”იკაროსი”

სასწავლო ცხრილები

დამატებულია 01/12/2019

ცვლილებები: 27/01/2020; 20/01/2020; 13/01/2020; 23/12/2019; 16/12/2019; 09/12/2019;

 

ჯგ.342 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (საღამოს ცვლა)

ჯგ.343 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (შუადღის ცვლა)

ჯგ.344 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ცვლა)

ჯგ.345 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (შუადღის ცვლა)

ჯგ.346 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ნცვლა)

ჯგ.347 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (შუადღის ცვლა)

ჯგ.348 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ცვლა)

ჯგ.348/2 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ცვლა)

ჯგ.349 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (საღამოს ნცვლა)

ჯგ.350 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ცვლა)

ჯგ.351 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ცვლა)

ჯგ.352 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ნცვლა)

ჯგ.353 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ცვლა)

ჯგ.354 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ცვლა)

ჯგ.355 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (დილის ნცვლა)

ჯგ.356 -- კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება (საღამოს ცვლა)


ჯგ.357 -- საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კონდიტერია (დილის ცვლა)

ჯგ.358 -- საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კონდიტერია (შუადღის ცვლა)

ჯგ.359 -- საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კონდიტერია (საღამოს ცვლა)


ჯგ.360-362 -- ჯგუფი 360 (კულინარიის ხელოვნება), ჯგუფი 362 (კონდიტერია)


ჯგ.361 -- საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნება


 

 

დამატებულია 10/06/2019

ცვლილებები: 27/01/2020; 23/12/2019; 16/12/2019;09/12/2019; 25/11/2019; 24/11/2019; 18/11/2019; 11/11;2019; 28/10/2019; 20/10/2019; 14/07/2019; 07/10/2019; 30/09/2019; 16/09/2019; 09/09/2019; 03/09/2019; 02/09/2019; 05/08/2019;29/07/2019; 22/07/2019; 15/07/2019; 08/07/2019; 02/07/2019; 01/07/2019; 24/06/2019; 17/11/2019; 11/06/2019;

ჯგ.325 -  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური (დილის ცვლა)

 ჯგ.326 -  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური (საღამოს ცვლა)


ჯგ.328 -  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.329 -  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური (საღამოს ცვლა)


ჯგ.330 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.331 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (შუადღის ცვლა)

ჯგ.332  -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.334 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (შუადღის ცვლა)

ჯგ.335 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.336 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (შუადღის ცვლა)

ჯგ.337 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)


 

ჯგ.338 -- კვალიფიკაცია კონდიტერია III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.339 -- კვალიფიკაცია კონდიტერია III საფეხური (საღამოს  ცვლა)


ჯგ.340-341 -- კვალიფიკაცია კონდიტერია III საფეხური (საღამოს  ცვლა)