კონფერენციის პროგრამა

 

 

    

I დღე, 2015 წლის 5 ნოემბერი

09:00 - 10:00             რეგისტრაცია, ყავა

10:00 - 10:30             მისალმება

 • კონფერენციის გახსნა -  რუსუდან ჩართოლანი, ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი”, დირექტორი;
 • ქეთევან ნატრიაშვილი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე;
 • მედეა ჯანიაშვილი,  საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია;
 • საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;
 • საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
 • საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
 • საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;
 • ქალაქ თბილისის მერია;

10:40 - 10:55              თამარ მახარაშვილი, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;                                            

10:55 - 11:10             ინკლუზიური პროფესიული განათლება“ - მარიკაზაქარეიშვილი,   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

11:15 - 11:45 

 • ნულოვანი კილომეტრისრესტორნების განვითარება საქართველოში - მანუელფაუნდესბარანდა, პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის „მზარეული” კოორდინატორი;
 • კვების ობიექტების როლი ტურისტულ ინდუსტრიაში - ნატალიაწოწორია, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სარესტორნო საქმის მწარმოებლის მასწავლებელი;
 • ოცნების პროექტი - ლეონარდოსტეფანოვი, კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი;

11:45 - 12:25                          

 • „XXI საუკუნის პროფესიული მასწავლებელი - ლალი მიქელაძე,  პროფესიული   პროგრამის „ტუროპერატორი“  კოორდინატორი;
 • პროფესიული განათლება- უმოკლესი გზა წარმატებისკენ“-ნატა შენგელია, „იკაროსის კურსდამთავრებული, კომპანიის „GEORGIAN TRAVEL SERVICE“  დირექტორი;
 • გერმანე ჭელიძე - ტურისტული კომპანიის  „CITY SIGHTSEEING TBILISI“ დირექტორი;

 

 

12:25 - 13:00

 • საქართველოს თხევადი ოქრო და მისი მნიშვნელობა ტურიზმში“- ქეთევან ჯურხაძე, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „სომელიე“ კოორდინატორი;
 • ზოგადი ექსკურსი ბარის თემაზე“ - ირაკლი ყრუაშვილი,  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ბართენდერი” კოორდინატორი;

 

13:00 - 13:40              

 • იკაროსი“საზღვრებს გარეთ“- ოქსანახოდინ, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  „სასტუმრო საქმის მწარმოებელი“ მასწავლებელი;
 • სასტუმრო ინდუსტრია ტურიზმში“ - მაია ლებანიძე,  „იკაროსის“ კურსდამთავრებული, სასტუმრო Marriott;
 • შალვა ალავერდაშვილი - საქართველოს რესტორნებისა და სასტუმროების ასოციაცია; სასტუმრო „ციტრუსის“ გენ. მენეჯერი;

 

14:00 - 15:00                         შესვენება,ლანჩი

 

15:00 - 15:15             „მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია“ - თამარ ქირია,  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო  -  პენიტენციურ დაწესებულებებში მიმდინარე სწავლებების  კოორდინატორი;

15:15 - 15:30             ევროკავშირის პროგრამა ტემპუსი“- პროფ. კოტე აბულაძე, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“, რექტორის მოადგილე;   

15:30 - 15:45             პროფორიენტაციისა და დასაქმების პროგრამა - ესპანეთის გამოცდილება“ - იოსებაამატრიაინლოსა, ევროკავშირის ორგანიზაცია ACF-ის ტექნიკური მრჩეველი;

15:45 - 16:00             TPDC - ტრენინგები საწარმოებში (ტურიზმის მიმართულება)“ - თამარ კაკუტია, განათლების ექსპერტი;

 

16:00 - 16:40  

 • რატომ გადაწყვიტეთ, რომ გიდობა თქვენი მოწოდებაა?!“ - თამარ ბასილაშვილი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „გიდი“ კოორდინატორი;
 • იკაროსი სტუდენტები კავკასიური ტურიზმის განვითარებისათვის- ირენ მებონია, „იკაროსის“ კურსდამთავრებული;
 • „ჩემიარჩევანი - სალაშქრო  გიდი“-ლაშა კიკნაძე, „იკაროსის“ კურსდამთავრებული, კლუბის „მოგზაურობა ველურ ბუნებაში“ დამფუძნებელი;

 

16:40 - 17:10                        

 • იკაროსიდან-ტკბილ ბიზნესში“ – თებრონე თოდუა, პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის” კურსდამთავრებული  კონდიტერი  Food Station;
 • მზარეული - ჰილტონში“ - გარიანისონიანი, „იკაროსის“ კურსდამთავრებული მზარეული Rooms Hotel Tbilisi;
 • ბედნიერიბილეთი-იკაროსში“ - მარიამხუციანიძე, „იკაროსის“ კურსდამთავრებული ტუროპერატორი - მეწარმე.

 

 

    

II დღე, 2015 წლის ნოემბერი

 

09:00 - 10:00                რეგისტრაცია, ყავა

10:00 - 10:20             მაშავი“ და იკაროსი“,შეუზღუდავი შესაძლებლობები“  - ნინო ტკაჩოვა, პროფეისული კოლეჯი „იკაროსის“ რუსული ენის მასწავლებელი;

10:20 - 10:40      იკაროსის“ თანამშრომლობა ზადკინისა“ და ნიდერლანდების უფროს ექსპერტების ჯგუფთან (პამი)- თეა ქავთარაძე, პროფეისული კოლეჯი „იკაროსის“ ინგლისური ენის მასწავლებელი;

10:40 - 11:00             „მასწავლებელთა სახლის მიერ განხორციელებული კვლევები და ჩატარებული ტრენინგები“ -მარიამ ფირცხალავა,  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი;

11:00 - 11:20             გურიის რეგიონის განვითარების პერსპექტივები- ნანა ჯოლია, ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „ჰორიზონტის“ დირექტორი;

11:20 - 11:40             აგროტურიზმის განვითარება და პროფესიული განათლება- მალხაზ ასლამაზაშვილი, საზოგადოებრივი კოლეჯი „აისის“ დირექტორის მოადგილე;

11:40 - 12:00             პროფესიული ტესტირების შედეგი და ხელმისაწვდომობა ტურიზმის მიმართულებაში“- თამარ კაკუტია, განათლების ექსპერტი;

12:00 - 12:20             პროფესიული განათლება პენიტენციალურ სისტემაში - მანანა თევზაძე, პროფეისული კოლეჯი „იკაროსის“ მასწავლებელი;

12:40 - 13:40             პროფესიულიკოლეჯიიკაროსის“ სოციალური პარტნიორები“ - ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები;

13:40 - 14:20             კონფერენციის XXI  საუკუნის  ტურიზმი და  პროფესიული  განათლება შეჯამება/დისკუსია - ლალი მიქელაძე,  პროფესიული   პროგრამის „ტუროპერატორი“  კოორდინატორი;

14:20 - 14:35             კონფერენციის დახურვა - რუსუდან ჩართოლანი, ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“, დირექტორი;

15:00                          კონფერენციის დახურვასთან დაკავშირებული საზეიმო სადილი.