დამატებითი გამოცდები

()იპ პროფესიული კოლეჯიიკაროსი

დამატებითი გამოცდების განრიგი

2019 წელი, ivlisi

 

კვალიფიკაცია:    მიმღები-რეცეფციონისტი   III  საფეხური ჯგუფი №314

კვალიფიკაცია:    სომელიე   III  საფეხური                              ჯგუფი №315                             

 

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური                             ჯგუფი №316                            

კვალიფიკაცია:     მზარეული  II  საფეხური                            ჯგუფი №317

 

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური                             ჯგუფი №318                            

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური                             ჯგუფი №319                            

 

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური                            ჯგუფი №320                            

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური                            ჯგუფი №321                            

 

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური                            ჯგუფი №323                            

კვალიფიკაცია:    მზარეული  III  საფეხური                           ჯგუფი №324