()იპ პროფესიული კოლეჯიიკაროსი

ძირითდი გამოცდების განრიგი:

 

2018 წელი, ივლისი

 

 

მზარეული მეორე საფეხური #274 საბიუჯეტო ჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

9 ივლისი

11:00

2

 

2

ბრეგვაძე იზა

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

9 ივლისი

14:00

1

 

3

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა

9 ივლისი

15:00

1

 

4

ჯაფარიძე ირინა

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

10 ივლისი

10:00

1

 

5

სუვარიანი რომანოს

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

10 ივლისი

11:00

2

 

6

ქათამიძე მერაბი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

10 ივლისი

13:00

1

 

7

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

12 ივლისი

09:00

1

 

8

კაზარიანი ელმირა

კარვინგი

12 ივლისი

10:00

2

 

9

ქავთარაძე  თეა

ინგლისური ენა

12 ივლისი

12:00

1

 

10

დარახველიძე მანანა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

12 ივლისი

13:00

1

 

11

დავითაია ლიანა

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

13 ივლისი

09:00

6

 

12

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

13 ივლისი

16:00

1

 

 

სულჯამი

 

 

 

20

 

მზარეული მეორე საფეხური #275 საბიუჯეტო ჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

9 ივლისი

15:00

2

 

2

ბრეგვაძე იზა

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

9 ივლისი

17:00

1

 

3

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა

9 ივლისი

18:00

1

 

4

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

10 ივლისი

16:00

1

 

5

ქათამიძე მერაბი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

10 ივლისი

17:00

1

 

6

ჯაფარიძე ირინა

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

10 ივლისი

18:00

1

 

7

სუვარიანი რომანოს

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

12 ივლისი

16:00

2

 

8

ქავთარაძე  თეა

ინგლისური ენა

12 ივლისი

18:00

1

 

9

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

12 ივლისი

19:00

1

 

10

კაზარიანი ელმირა

კარვინგი

18 ივლისი

17:00

2

 

11

დარახველიძე მანანა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

18 ივლისი

19:00

1

 

12

დავითაია ლიანა

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

20 ივლისი

09:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

20

 
       

მზარეულიმეორესაფეხური #276 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

მირზოიანი ვიქტორი

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

18 ივლისი

09:00

2

 

2

ბრეგვაძე იზა

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

18 ივლისი

11:00

1

 

3

დარახველიძე მანანა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

18 ივლისი

12:00

1

 

4

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

18 ივლისი

13:00

1

 

5

ჯაფარიძე ირინა

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

18 ივლისი

16:00

1

 

6

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია

20 ივლისი

09:00

1

 

7

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

20 ივლისი

10:00

2

 

8

კაზარიანი ელმირა

კარვინგის ხელოვნება

20 ივლისი

12:00

2

 

9

გულაზიანი რუსუდან

ინგლისური ენა

20 ივლისი

14:00

1

 

10

ხახალეიშვილი მაია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

20 ივლისი

15:00

1

 

11

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

20 ივლისი

16:00

1

 

12

ხიდეშელი როდამ

სასწავლო პრაქტიკა -კერძების მომზადების ტექნოლოგია / მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები

21 ივლისი

09:00

6

 

13

დავითაია ინგა

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

22 ივლისი

09:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

26

 
       

მზარეულიმეორესაფეხური #277 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

დავითაია ინგა

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

15 ივლისი

15:00

6

 

2

კაზარიანი ელმირა

კარვინგი

20 ივლისი

10:00

2

 

3

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

20 ივლისი

12:00

2

 

4

ქათამიძე მერაბი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

20 ივლისი

14:00

1

 

5

მირზოიანი ვიქტორი

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

20 ივლისი

15:00

2

 

6

დარახველიძე მანანა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

21 ივლისი

09:00

1

 

7

გულაზიანი რუსუდან

ინგლისური ენა

21 ივლისი

10:00

1

 

8

ბრეგვაძე იზა

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

21 ივლისი

11:00

1

 

9

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა

21 ივლისი

12:00

1

 

10

ბარნოვი სონია

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

21 ივლისი

13:00

1

 

11

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

21 ივლისი

14:00

1

 

12

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

21 ივლისი

16:00

1

 

13

ხიდეშელი როდამ

სასწავლო პრაქტიკა -კერძების მომზადების ტექნოლოგია / მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები

22 ივლისი

15:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

26

 
       

 მზარეულიმეორესაფეხური #278 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

ჭუმბურიძე მამუკა

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

13 ივლისი

09:00

6

 

2

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

14 ივლისი

16:00

1

 

3

მირზოიანი ვიქტორი

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

16 ივლისი

10:00

2

 

4

ხახალეიშვილი მაია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

16 ივლისი

12:00

1

 

5

ჯალაღონია როზა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

16 ივლისი

13:00

1

 

6

ბრეგვაძე იზა

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

16 ივლისი

14:00

1

 

7

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა

16 ივლისი

15:00

1

 

8

პაპუაშვილი ლალი

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

19 ივლისი

11:00

1

 

9

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

19 ივლისი

12:00

2

 

10

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

19 ივლისი

14:00

1

 

11

გულაზიანი რუსუდან

ინგლისური ენა

19 ივლისი

15:00

1

 

12

კაზარიანი ელმირა

კარვინგი

19 ივლისი

16:00

2

 

13

ილურიძე ემილი

სასწავლო პრაქტიკა -კერძების მომზადების ტექნოლოგია / მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები

25 ივლისი

09:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

26

 
       

მზარეულიმეორესაფეხური #279 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

დავითაია ინგა

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

15 ივლისი

09:00

6

 

2

გვიმრაძე ნინო

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

17 ივლისი

16:00

1

 

3

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა

17 ივლისი

17:00

1

 

4

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

17 ივლისი

18:00

2

 

5

კაზარიანი ელმირა

კარვინგი

17 ივლისი

20:00

2

 

6

მირზოიანი ვიქტორი

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

20 ივლისი

11:00

2

 

7

პაპუაშვილი ლალი

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

20 ივლისი

13:00

1

 

8

ჯალაღონია როზა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

20 ივლისი

14:00

1

 

9

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

20 ივლისი

15:00

1

 

10

ოქრუაშვილი ეკატერინე

ინგლისური ენა

20 ივლისი

16:00

1

 

11

ქათამიძე მერაბი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

20 ივლისი

17:00

1

 

12

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

20 ივლისი

19:00

1

 

13

ხუნჯუა ალექსი

სასწავლო პრაქტიკა -კერძების მომზადების ტექნოლოგია / მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები

22 ივლისი

15:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

26

 
       

მზარეულიმეორესაფეხური #280 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

კაზარიანი ელმირა

კარვინგი

17 ივლისი

09:00

2

 

2

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

17 ივლისი

11:00

2

 

3

ჯალაღონია როზა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

17 ივლისი

13:00

1

 

4

ხახალეიშვილი მაია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

17 ივლისი

14:00

1

 

5

გვიმრაძე ნინო

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

17 ივლისი

15:00

1

 

6

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

21 ივლისი

10:00

1

 

7

დარახველიძე ნონა

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

21 ივლისი

11:00

2

 

8

პაპუაშვილი ლალი

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

21 ივლისი

13:00

1

 

9

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

21 ივლისი

15:00

1

 

10

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა

21 ივლისი

17:00

1

 

11

ოქრუაშვილი ეკატერინე

ინგლისური ენა

21 ივლისი

18:00

1

 

12

კენჭაძე ანეტა

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

22 ივლისი

09:00

6

 

13

ილურიძე ემილი

სასწავლო პრაქტიკა -კერძების მომზადების ტექნოლოგია / მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები

24 ივლისი

09:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

26

 
       

მზარეულიმეორესაფეხური #281 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

გვიმრაძე ნინო

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

17 ივლისი

11:00

1

 

2

ქათამიძე მერაბი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

17 ივლისი

12:00

1

 

3

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

17 ივლისი

13:00

2

 

4

გულუაშვილი ნელი

ინგლისური ენა

17 ივლისი

15:00

1

 

5

ჯალაღონია როზა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

17 ივლისი

17:00

1

 

6

პაპუაშვილი ლალი

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

21 ივლისი

15:00

1

 

7

დარახველიძე ნონა

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

21 ივლისი

16:00

2

 

8

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა

21 ივლისი

18:00

1

 

9

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

21 ივლისი

19:00

1

 

10

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

21 ივლისი

20:00

1

 

11

კაზარიანი ელმირა

კარვინგი

22 ივლისი

13:00

2

 

12

კენჭაძე ანეტა

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

22 ივლისი

15:00

6

 

13

ილურიძე ემილი

სასწავლო პრაქტიკა -კერძების მომზადების ტექნოლოგია / მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები

24 ივლისი

15:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

26

 
       

მზარეულიმეორესაფეხური #282 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

16 ივლისი

09:00

2

 

2

გულუაშვილი ნელი

ინგლისური ენა

16 ივლისი

13:00

1

 

3

ჯალაღონია როზა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

16 ივლისი

14:00

1

 

4

ქათამიძე მერაბი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

16 ივლისი

15:00

1

 

5

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

19 ივლისი

09:00

1

 

6

დარახველიძე ნონა

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

19 ივლისი

10:00

2

 

7

გვიმრაძე ნინო

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

19 ივლისი

12:00

1

 

8

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა

19 ივლისი

13:00

1

 

9

ბარნოვი სონია

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

19 ივლისი

14:00

1

 

10

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

19 ივლისი

15:00

1

 

11

კაზარიანი ელმირა

კარვინგი

25 ივლისი

13:00

2

 

12

ილურიძე ემილი

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

25 ივლისი

15:00

6

 

13

ხიდეშელი როდამ

სასწავლო პრაქტიკა -კერძების მომზადების ტექნოლოგია / მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები

26 ივლისი

09:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

26

 
       

მზარეულიმეორესაფეხური #283 საბიუჯეტოჯგუფი  

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

გულუაშვილი ნელი

ინგლისური ენა

19 ივლისი

13:00

1

 

2

ბრეგვაძე იზა

კულინარიული ხელოვნების ისტორია, ტრადიციები და პროფესიული ეთიკა

19 ივლისი

14:00

1

 

3

ჯალაღონია როზა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

19 ივლისი

15:00

1

 

4

გვიმრაძე ნინო

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

19 ივლისი

16:00

1

 

5

ხახალეიშვილი მაია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

19 ივლისი

17:00

1

 

6

ბარნოვი სონია

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

19 ივლისი

18:00

1

 

7

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

19 ივლისი

19:00

1

 

8

დარახველიძე ნონა

პრაქტიკა-კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

21 ივლისი

15:00

2

 

9

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

21 ივლისი

18:00

2

 

10

დიდენკო ირაკლი

სტიუარდინგი

21 ივლისი

20:00

1

 

11

ხუნჯუა ალექსი

სასწავლო პრაქტიკა -კერძების მომზადების ტექნოლოგია / მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები

24 ივლისი

15:00

6

 

12

კაზარიანი ელმირა

კარვინგი

26 ივლისი

13:00

2

 

13

ილურიძე ემილი

სასწავლო პრაქტიკა - ნაციონალური ქართული სამზარეულო

26 ივლისი

15:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

26

 
       

მზარეულიმესამესაფეხური #284 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

ყვირალაშვილი ირაკლი

მეწარმეობა

19 ივლისი

15:00

1

 

2

ქათამიძე მერაბი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

19 ივლისი

16:00

1

 

3

ალხანაშვილი ნაზიკო

ტურიზმი და სტუმართმასპინძლობა

19 ივლისი

18:00

1

 

4

დავითაია ლიანა

სასწავლო პრაქტიკა-დილის საუზმის მომზადება, კონტინენტალური მაგიდა

21 ივლისი

14:00

2

 

5

გოჩიაშვილი ნანა

გერმანული ენა

21 ივლისი

16:00

1

 

6

ლომთათიძე ნინო

ინგლისური ენა

21 ივლისი

17:00

1

 

7

წოწორია ნატალია

კვების ობიექტების დაგეგმარების,ორგანიზების და მართვის საფუძვლები

21 ივლისი

18:00

1

 

8

დავითაია ლიანა

სასწავლო პრაქტიკა-ნაციონალური - ქართული სამზარეულო

28 ივლისი

09:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

14

 
       

მზარეულიმესამესაფეხური #285 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

ყვირალაშვილი ირაკლი

მეწარმეობა

19 ივლისი

16:00

1

 

2

ქათამიძე მერაბი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

19 ივლისი

17:00

1

 

3

ალხანაშვილი ნაზიკო

ტურიზმი და სტუმართმასპინძლობა

19 ივლისი

19:00

1

 

4

გოჩიაშვილი ნანა

გერმანული ენა

21 ივლისი

17:00

1

 

5

ლომთათიძე ნინო

ინგლისური ენა

21 ივლისი

18:00

1

 

6

წოწორია ნატალია

კვების ობიექტების დაგეგმარების,ორგანიზების და მართვის საფუძვლები

21 ივლისი

19:00

1

 

7

ხუნჯუა ალექსი

სასწავლო პრაქტიკა-დილის საუზმის მომზადება, კონტინენტალური მაგიდა

28 ივლისი

13:00

2

 

8

დავითაია ლიანა

სასწავლო პრაქტიკა-ნაციონალური - ქართული სამზარეულო

28 ივლისი

15:00

6

 

 

სულჯამი

 

 

 

14

 
       

კონდიტერიმესამესაფეხური #286 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

ჯალაღონია როზა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

11 ივლისი

10:00

1

 

2

დარახველიძე ნონა

სასწავლო პრაქტიკა - კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

11 ივლისი

11:00

2

 

3

ლაიშვილი რუსუდან

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

11 ივლისი

13:00

1

 

4

ხახალეიშვილი მაია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

11 ივლისი

14:00

1

 

5

დარახველიძე ნინო

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

11 ივლისი

15:00

1

 

6

კაზარიანი ელმირა

სასწავლო პრაქტიკა -კარვინგის ხელოვნება

14 ივლისი

09:00

2

 

7

ბრეგვაძე იზა

საკონდიტრო ხელოვნების ისტორია

14 ივლისი

11:00

2

 

8

ალხანაშვილი ნაზიკო

ტურიზმი და სტუმართმასპინძლობა

14 ივლისი

13:00

2

 

9

მიქელაძე გოგა

სასწავლო პრაქტიკა - სპეცხატვა და ძერწვა

21 ივლისი

10:00

3

 

10

ბრეგვაძე იზა

საკონდიტრო პროდუქტების ტექნოლოგია

21 ივლისი

15:00

2

 

 

სულჯამი

 

 

 

17

 
       
       

კონდიტერიმესამესაფეხური #287 საბიუჯეტოჯგუფი     

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

ახმეტელი თინათინ

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

9 ივლისი

15:00

1

 

2

ჯალაღონია როზა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

13 ივლისი

15:00

1

 

3

ხახალეიშვილი მაია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

13 ივლისი

16:00

1

 

4

დარახველიძე ნინო

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

13 ივლისი

17:00

1

 

5

ბრეგვაძე იზა

საკონდიტრო პროდუქტების ტექნოლოგია

13 ივლისი

19:00

2

 

6

ალხანაშვილი ნაზიკო

ტურიზმი და სტუმართმასპინძლობა

14 ივლისი

13:00

2

 

7

ბრეგვაძე იზა

საკონდიტრო ხელოვნების ისტორია

14 ივლისი

15:00

2

 

8

მირზოიანი ვიქტორი

სასწავლო პრაქტიკა - კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება

14 ივლისი

17:00

2

 

9

კაზარიანი ელმირა

სასწავლო პრაქტიკა -კარვინგის ხელოვნება

14 ივლისი

19:00

2

 

10

მიქელაძე გოგა

სასწავლო პრაქტიკა - სპეცხატვა და ძერწვა

21 ივლისი

13:00

3

 

 

სულჯამი

 

 

 

17

 
       
       

სომელიემესამესაფეხური #288 საბიუჯეტოჯგუფი

 
 

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

სუვარიანი რომანოს

სერვისი და სერვირება

13 ივლისი

16:00

2

 

2

ოქრუაშვილი ეკატერინე

ინგლისური ენა

25 ივლისი

14:00

2

 

3

ხახალეიშვილი მაია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

25 ივლისი

16:00

1

 

4

ჯაფარიძე ირინა

 ხარჯთაღრიცხვა,  კალკულაცია

25 ივლისი

17:00

1

 

5

მამულაშვილი თამარ

 ეტიკეტი და მეტყველების კულტურა

25 ივლისი

18:00

2

 

6

ტკაჩოვა ნინო

რუსული ენა

26 ივლისი

13:00

2

 

7

გოგოლაშვილი თამარ

ღვინის მარკეტინგი

26 ივლისი

15:00

2

 

8

აბრამაშვილი გიორგი

მეღვინეობა-მევენახეობა

26 ივლისი

17:00

2

 

9

ახმეტელი თინათინ

ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები

30 ივლისი

11:00

1

 

10

ყრუაშვილი ირაკლი

მაღალალკოჰოლური სასმელების ისტორია და ზოგადი ტექნოლოგია

30 ივლისი

12:00

3

 

11

ყრუაშვილი ირაკლი

მსოფლიო მეღვინეობის ისტორია

30 ივლისი

15:00

2

 

12

ჯაჯანიძე თინათინ

ღვინის არომატები და დაავადებები

31 ივლისი

12:00

3

 

13

ჯაჯანიძე თინათინ

ღვინის დეგუსტაციის ხელოვნება

31 ივლისი

15:00

5

 

 

სულჯამი

 

 

 

28

 

 

 

 

2018 წელი, ივნისი

 სარესტორნო საქმის მწარმოებელი მესამე საფეხური 

#289 საბიუჯეტო ჯგუფი

   
   
   

#

გვარი, სახელი

საგნის დასახელება

თარიღი

საათი

 დასკვნითი საათების რ-ბა

 
 

1

ახმეტელი თინათინ

ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები კვების ობიექტებში

25 ივნისი

15:00

1

 

2

ბითაძე ლარისა

შაქრის ფლორისტიკა

25 ივნისი

16:00

2

 

3

წოწორია ნატალია

კვების ობიექტების ორგანიზება ფუნქციონირება

25 ივნისი

18:00

4

 

4

ქათამიძე მერაბი

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

26 ივნისი

11:00

1

 

5

ბარნოვი მაია

ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელები

26 ივნისი

12:00

2

 

6

დარახველიძე მანანა

პირველადი სამედიცინო დახმარება

26 ივნისი

14:00

1

 

7

მამულაშვილი თამარ

ეტიკეტი და მეტყველების კულტურა

26 ივნისი

16:00

1

 

8

ბრეგვაძე იზა

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია

26 ივნისი

17:00

1

 

9

გულაზიანი რუსუდან

ინგლისური ენა

27 ივნისი

14:00

1

 

10

ტკაჩოვა ნინო

რუსული ენა

27 ივნისი

15:00

1

 

11

ჯაფარიძე ირინა

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია კვების ობიექტებში

27 ივნისი

16:00

1

 

12

გოჩიაშვილი ნანა

გერმანული ენა

27 ივნისი

17:00

1

 

13

კაზარიანი ელმირა

კარვინგის ხელოვნება

27 ივნისი

18:00

2

 

14

ალხანაშვილი ნაზიკო

ტურიზმი და სტუმარმასპინძლობა

28 ივნისი

15:00

1

 

15

სუვარიანი რომანოს

კვებისა და სასმელების სერვისი / სერვირება

28 ივნისი

16:00

3

 

16

სუვარიანი რომანოს

სხვადასხვა ღონისძიებების მომსახურება

28 ივნისი

19:00

3

 

 

სულჯამი

 

 

 

26.00