სტუდენტების საყურადღებოდ!

განვითარების სტრატეგია

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ ერთწლიანი სტრატეგიული განვითარების  გეგმა (2019 წელი)

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი დაწესებულების 2019-2024 წწ სტრატეგიული განვითარების გეგმა 

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

5 აგვისტოდან

 

328, 329 330, 331, 333, 334, 335, 336

 

 

ჯგუფებმა იხილეთ ახალი

 

სასწავლო ცხრილები