განვითარების სტრატეგია

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსის“ ერთწლიანი სტრატეგიული განვითარების  გეგმა (2019 წელი)

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი დაწესებულების 2019-2024 წწ სტრატეგიული განვითარების გეგმა 

 იხილეთ მიმაგრებული ფაილი

 14 ოქტომბრიდან

 იცვლება  325, 326, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335 და 336 ჯგუფების

სასწავლო ცხრილები