ა(ა)იპ პრფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ მისია

ა(ა)იპ პრფესიული კოლეჯის „იკაროსი“ მისიაა  უზრუნველყოს პროფესიონალიზმზე ორიენტირებული, ხარისხიანი განათლება, მოამზადოს თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი, ტურიზმისა და მომსახურების სფეროს მიმართულების პროფესიული განათლების მქონე კვალიფიციური, კომპენტენტური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი და წვლილი შეიტანოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარებაში.