სტატიები

 

პრეზენტაციები

 • ნულოვანიკილომეტრისრესტორნებისგანვითარებასაქართველოში - მანუელფაუნდესბარანდა, პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის „მზარეული” კოორდინატორი;
 • კვების ობიექტების როლი ტურისტულ ინდუსტრიაში - ნატალია წოწორია, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სარესტორნო საქმის მწარმოებლის მასწავლებელი;
 • ოცნებისპროექტი - ლეონარდოსტეფანოვი, კოლეჯის პროფესიული სტუდენტი;                   
 • XXI საუკუნის პროფესიული მასწავლებელი - ლალი მიქელაძე,  პროფესიული   პროგრამის „ტუროპერატორი“  კოორდინატორი;
 • პროფესიულიგანათლება- უმოკლესიგზაწარმატებისკენ“-ნატაშენგელია, „იკაროსის კურსდამთავრებული, კომპანიის „GEORGIAN TRAVEL SERVICE“  დირექტორი;
 • საქართველოსთხევადიოქროდამისიმნიშვნელობატურიზმში“- ქეთევანჯურხაძე, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „სომელიე“ კოორდინატორი;
 • ზოგადიექსკურსიბარისთემაზე“ - ირაკლიყრუაშვილი,  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ბართენდერი” კოორდინატორი;       
 • იკაროსი“საზღვრებსგარეთ“- ოქსანახოდინ, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  „სასტუმრო საქმის მწარმოებელი“ მასწავლებელი;
 • სასტუმროინდუსტრიატურიზმში“ - მაიალებანიძე,  „იკაროსის“ კურსდამთავრებული, სასტუმრო Marriott;
 • შალვაალავერდაშვილი - საქართველოს რესტორნებისა და სასტუმროების ასოციაცია; სასტუმრო „ციტრუსის“ გენ. მენეჯერი;
 •    მსჯავრდებულების რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია - თამარ ქირია,  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო  -  პენიტენციურ დაწესებულებებში მიმდინარე სწავლებების  კოორდინატორი;
 • ევროკავშირისპროგრამატემპუსი“- პროფ. კოტეაბულაძე, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გორგასალი“, რექტორის მოადგილე;   
 • პროფორიენტაციისადადასაქმებისპროგრამა - ესპანეთისგამოცდილება“ - იოსებაამატრიაინლოსა, ევროკავშირის ორგანიზაცია ACF-ის ტექნიკური მრჩეველი;
 • TPDC - ტრენინგები საწარმოებში (ტურიზმის მიმართულება)“ - თამარ კაკუტია, განათლების ექსპერტი;
 • რატომ გადაწყვიტეთ, რომ გიდობა თქვენი მოწოდებაა?!“ - თამარ ბასილაშვილი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „გიდი“ კოორდინატორი;
 • იკაროსი სტუდენტებიკავკასიურიტურიზმისგანვითარებისათვის- ირენ მებონია, „იკაროსის“ კურსდამთავრებული;
 • ჩემი არჩევანი - სალაშქრო  გიდი-ლაშა კიკნაძე, „იკაროსის“ კურსდამთავრებული, კლუბის „მოგზაურობა ველურ ბუნებაში“ დამფუძნებელი;