სტატიები

 

 

 

 

 

 

 

2017 წლის 02 ივნისიდან 09 ივნისამდე პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“ აცხადებს სტუდენტთა მობილობას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 

 

პროფესიული პროგრამა

საფეხური

მობილობით მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა

1

მზარეული

მეორე

11

2

სარესტორნო საქმის მწარმოებელი

მესამე

8

3

სასტუმრო საქმის მწარმოებელი

მესამე

2

4

ტუროპერატორი

მესამე

5

5

სომელიე

მესამე

1

6

ბართენდერი

მესამე

2

 

Save

Save