სტატიები

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია იწყება
 
2017 წლის 2 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ”იკაროსი” რეგისტრაცია იწყება შემდეგ პროფესიული პროგრამებზე:
 
·         მზარეული მეორე საფეხური -7 თვე;
·         მზარეული მესამე საფეხური -7 თვე;
·         კონდიტერი მესამე საფეხური - 14 თვე;
·         სასტუმრო საქმისმწარმოებელი მესამე საფეხური -9 თვე;
·         სარესტორნო საქმის მწარმოებელი მესამე საფეხური -7 თვე;
·         სომელიე მესამე საფეხური -7 თვე;
·         გიდი მესამე საფეხური -9 თვე;
·         ტუროპერატორი მესამე საფეხური -9თვე;
·         ბართენდერი მესამე საფეხური -14 თვე  (მოდულური) ;
 
 
რეგისტრაციისთვის თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი
მისამართი: მარშალ გელოვანი გამზირი # 4
 

ტელეფონი: 2 373981

Save

Save

Save