სტატიები

 
პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო !

    პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაცია 10 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება.
აპლიკანტებს საშუალება აქვთ ასევე გამოიყენონ ელექტრონული (ონლაინ) რეგისტრაციის რეჟიმიც www.vet.emis.ge ვებ გვერდის მეშვეობით.
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი იკაროსი მიღებას აცხადებს შემდეგ პროფესიულ პროგრამებზე:

მზარეული მეორე საფეხური;
მზარეული მესამე საფეხური;
სარესტორნო საქმისმწარმოებელი მესამე საფეხური;
მიმღები-რეცეფციონისტი მესამე საფეხური;
სომელიე მესამე საფეხური.
 
მისამართი:    ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის # 4;
                 ტელ.: 2373981
 
 პროფესიული ტესტირების ნიმუშები:

http://www.naec.ge/uploads/images/doc/SXVA/sabazo%20codnis%20shesamocmebeli%20testi.pdf