სტატიები

274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 290, 295 და 298  ჯგუფები 9 ივლისიდან სწავლას განაახლებენ  ახალი ცხრილებით