სტატიები

266, 267, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 288, 290, 291, 293, 295, 298, 299, 300, 301, 306 და 312  ჯგუფები 23 ივლისიდან სწავლას გააგრძელებენ ახალი ცხრილებით