სტატიები

266, 267, 284, 285, 290, 291, 293, 294, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 და 312   ჯგუფები 30 ივლისიდან სწავლას გააგრძელებენ ახალი ცხრილებით