სტატიები

20/08/2018_ცვლილებები სასწავლო ცხრილებში

ყურადღება!  266, 267, 273, 274, 275 და 291, ჯგუფები 20 აგვისტოდან სწავლას გააგრძელებენ  ახალი ცხრილებით