სტატიები

სასწავლო პროცესის დაწყება

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ”იკაროსის” მასწავლებლებისათვის და სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესი განახლდება ა/წ 10 სექტემბერს