სტატიები

იმ სტუდენტთათვის, რომლებიც 2018 წლის შემოდგომის მიღებაზე პროფესიული ტესტირების შედეგად ჩაირცხნენ ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში "იკაროსი", სწავლა იწყება 2018 წლის 03 დეკემბერს

    .