ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“

პროფესიული გადამზადების  მოკლევადიანი კურსები თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის

პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის პროფესიული უნარების განვითარებას, კვალიფიკაციის ამაღლებასდადასაქმების ხელშეწყობას.

ბენეფიციარების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმებია:

 • ქ. თბილისში რეგისტრაცია;
 • საბაზისო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • მინიმალური ასაკი 18 წელი;
 • გასაუბრება დარგის სპეციალისტთან;

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ: სოციალურად დაუცველებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ომის ვეტერანის ოჯახის წევრებს, მარჩენალდაკარგულებს, დედით ან მამით ობოლ პირებს, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს.

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

 • წერილობითი განცხადება;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • 2 ცალი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;
 • საბაზო საფეხურის/ სრული ზოგადი / უმაღლესი / პროფესიული განათლების დამადასტურებელი  დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი;
 • უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

პროგრამის  კურსდამთავრებულებზე  გაიცემა  ორენოვანი სერტიფიკატი!

თითოეულ სპეციალობაზე სწავლის ხანგრძლივობა არის ორი თვე. სასწავლო პროცესი მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

პროგრამებზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონულად, ასევე კოლეჯში ადგილზე, მის:  მარშალ გელოვანის გამზ. N4; ტელ: 032 2 37 39 81; 577 200 742; 577 500 441

სპეციალობები:

 1. მზარეული;
 2. სასტუმროს საქმის მწარმოებელი;
 3. სარესტორნო საქმის მწარმოებელი (მიმტანი);
 4. ბარისტა;
 5. კონდიტერი;
 6. ბარმენი;
 7. მებაღე დეკორატორი;
 8. სარესტორნო საქმის მწარმოებელი (რესტორატორი);
 9. სტუარდინგი;
 10. გიდი-  ღვინის გიდი.

რეგისტრაციის ვადები: 24 აპრილიდან  7მაისის ჩათვლით.

რეგისტრაციისათვის გადადით ბმულზე: http://www.icarus.ge/index.php/en/registration-form.html

 

Written on 21/04/2019, 11:13 by icarus
22-04-2019_ცვლილებები-სასწავლო-ცხრილებში სტუდენტთა და პედაგოგების საყურადღებოდ!  22 აპრილიდან  325 და 326   ჯგუფები სწავლას განაახლებს  ახალი...
Written on 19/04/2019, 13:51 by icarus
20-04-2019_ცვლილებები-სასწავლო-ცხრილებში სტუდენტთა და პედაგოგების საყურადღებოდ!  20 აპრილიდან  326   ჯგუფი სწავლას განაახლებს  ახალი...
Written on 14/04/2019, 11:38 by icarus
15-04-2019_ცვლილებები-სასწავლო-ცხრილებში სტუდენტთა და პედაგოგების საყურადღებოდ!  15 აპრილიდან  314,  324, 325  და 326   ჯგუფები სწავლას განაახლებენ  ახალი...
Written on 11/04/2019, 17:24 by icarus
გერმანიის-სასტუმროს-წარმომადგენლები-სტუმრად-იკაროსში2019 წლის 11 აპრილს კოლეჯში „იკაროსი“ სტუმრად იმყოფებოდნენ გერმანიის სასტუმროს წარმომადგენლები, მეპატრონეები. შეხვდენენ სტუდენტებს და წარადგინეს პრეზენტაციები. დაიგეგმა ერთობლივი სამომავლო...
Written on 06/04/2019, 17:30 by icarus
08-04-2019_ცვლილებები-სასწავლო-ცხრილებში სტუდენტთა და პედაგოგების საყურადღებოდ!  8 აპრილიდან  313, 319, 325, 326  და 327   ჯგუფები სწავლას განაახლებენ  ახალი...
Written on 31/03/2019, 09:39 by icarus
01-04-2019_ცვლილებები-სასწავლო-ცხრილებში სტუდენტთა და პედაგოგების საყურადღებოდ!  1 აპრილიდან  313, 314, 315, 316, 317, 320, 324, 325, 326  და 327   ჯგუფები სწავლას განაახლებენ  ახალი...
Written on 27/03/2019, 15:11 by icarus
28-03-2019_ცვლილებები-სასწავლო-ცხრილებში სტუდენტთა და პედაგოგების საყურადღებოდ!  28 მარტიდან  313  და 327   ჯგუფები სწავლას განაახლებენ  ახალი...

დაეუფლეთ ჩვენთან შემდეგ პროფესიებს


კულინარიის ხელოვნება

კონდიტიერია

ბართენდერი
  

საიდან გაიგეთ ჩვენს შესახებ

ინტერნეტით - 42.1%
ტელევიზიით - 21.1%
სოციალური ქსელით - 10.5%
მეგობრისგან - 26.3%
April 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5