საზაფხულო სკოლა

ტურიზმის საზაფხულო სკოლა

(მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის)

პროგრამაში გათვალისწინებულია როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული სწავლება, მათ  შორის სტუდენტებს შეეძლებათ მოამზადონ და განახორციელონ ტურები საქართველოს 

 სხვადასხვა კუთხეში.

554932 442692852477245 1099804601 n

პროგრამისშინაარსი:

1.  ქართული სამზარეულო;

2.  მსოფლიო სამზარეულო;

3.  საკონდიტრო ნაწარმი და ცხობა;

4.  სერვირება;

5.  ჰაუსქიფინგი;

6.მარტივი და შერეული სასმელების მომზადების ტექნოლოგია;

7.  ინგლისურიენა;

8.  საინფორმაციო ტექნოლოგიები;

9.ტურის დაპროექტება;

10.  საქართველოსა და მსოფლიო ხელოვნების ისტორია.


სწავლის ხანგრძლივობა ერთი თვე

სწავლის ღირებულება - 450 ლარი. 

 

საზაფხულო სკოლა დიასახლისებისთვის 

 რა უნდა იცოდეს ნამდვილმა დიასახლისმა - გახდით პროფესიონალები  და გახადეთ თქვენი საქმიანობა მიმზიდველი თქვენი ოჯახის წევრებისათვის!

525625 429056263840904 2143324628 n

პროგრამის შინაარსი:

1.  ქართული სამზარეულო;

2.  მსოფლიო სამზარეულო;

3.  საკონდოტრო ნაწარმი და ცხობა;

4.  სერვირება;

5.  ჰაუსქიფინგი;

6.  მცენარეების გაშენება და მოვლა;

7.  მარტივი და შერეული  სასმელების მომზადების ტექნოლოგია;

8.  კარვინგი.

სწავლის ხანგრძლივობა ერთითვე.

სწავლის ღირებულება -500 ლარი