პროფესიული პროგრამები

სპეციალობასაფეხურისწავლის ხანგრძლივობა
1მზარეული II საფეხური7 (თვე)
2მზარეული III საფეხური7 (თვე)
3კონდიტერიIII საფეხური14 (თვე)
4ტუროპერატორიIII საფეხური9 (თვე)
5გიდიIII საფეხური9 (თვე)
6სარესტორნო საქმის მწარმოებელიIII საფეხური7 (თვე)
7სასტუმრო საქმის მწარმოებელიIII საფეხური9 (თვე)
8მიმღები-რეცეფციონისტიIII საფეხური5 (თვე)
9ბარმენიIII საფეხური7 (თვე)
10სომელიეIII საფეხური7 (თვე)
11ბართენდერი (მოდულური)III საფეხური13(თვე)