პროფესიული  კოლეჯი  ”იკაროსი”

სასწავლო ცხრილები

დამატებულია 03/12/2018 

ცვლილებები: 10/01/2019/; 08/01/2019; 24/12/2018; 20/12/2018; 17/12/2018; 13/12/2018; 10/12/2018; 05/12/2018;

 

ჯგ.313 -  კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებლის  III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.314 -  კვალიფიკაცია მიმღები-რეცეფციონისტის  III საფეხური

 

ჯგ.315 -- კვალიფიკაცია სომელიე  III საფეხური

 

ჯგ.316 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.317 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.318  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.319  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.320 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.321 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.322  --კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.323 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.324 -- კვალიფიკაცია მზარეულის III საფეხური (დილის ცვლა)

 

ჯგ.325 -- კვალიფიკაცია ბართენდერის III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.326 -- კვალიფიკაცია ბართენდერის III საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.327 -- სარესტორნო საქმის მწარმოებლის III საფეხური (საღამოს ცვლა )

 

 

დამატებულია 04/06/2018 

 

ცვლილებები:  14/01/2019; 10/01/2019/; 08/01/2019; 24/12/2018; 17/12/2018;10/12/2018; 03/12/2008; 27/11/2018; 26/11/2018; 19/11/2018; 12/11/2018; 05/11/2018; 31/10/2018; 29/10/2018; 25/10/2018; 22/10/2018; 15/10/2018; 13/10/2018; 08/10/2018; 24/09/2018; 17/09/2018; 10/09/2018;  06/08/2018; 30/07/2018; 23/07/2018; 16/07/2018;09/07/2018; 05/07/2018; 02/07/2018; 25/06/2018; 18/06/2018; 13/06/2018; 12/06/2018; 11/06/2018; 04/06/2018;

 

ჯგ.298 -  კვალიფიკაცია მიმღები-რეცეფციონისტი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.299 -  კვალიფიკაცია მიმღები-რეცეფციონისტი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.300 -- კვალიფიკაცია სომელიე IIIსაფეხური

 

ჯგ.301 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.302 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.303  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.304  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.305 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის სცვლა)

ჯგ.306 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.307  --კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.308 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.309 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოსცვლა)

 

ჯგ.310 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.311 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.312 -- კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური

 

დამატებულია 28/11/2017 

ცვლილებები: 24/12/2018; 17/12/2018; 24/11/2018; 19/11/2018; 12/11/2018; 26/10/2018; 08/10/2018; 24/09/2018; 17/09/2018; 10/09/2018; 13/06/2018;  06/08/2018; 30/07/2018; 23/07/2018; 19/07/2018; 16/07/2018 ; 11/07/2018; 09/07/2018; 05/07/2018; 02/07/2018; 25/06/2018; 18/06/2018; 13/06/2018; 11/06/2018; 09/06/2018; 04/06/2018; 28/05/2018; 21/05/2018; 16/05/2018;14/05/2018; 07/05/2018; 03/05/2018; 23/04/2018; 10/04/2018; 02/04/2018; 26/03/2018; 19/03/2018; 12/03/2018; 05/03/2018; 26/02/2018; 19/02/2018; 12/02/2018; 07/02/2018; 05/02/2018; 29/01/2018; 22/01/2018; 17/01/2018; 15/01/2018; 10/01/2018; 08/01/2018; 18/12/2017; 12/12/2017; 11/12/2017;  05/12/2017; 04/12/2017

 

ჯგ.274 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.275 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.276  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.277  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.278 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.279 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.280  --კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.281 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.282 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.283 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.284 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.285 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.286  -- კვალიფიკაცია კონდიტერი  III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.287 -- კვალიფიკაცია კონდიტერი  III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.288 --  კვალიფიკაცია სომელიე III საფეხური

ჯგ.289 -- კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.290 -- კვალიფიკაცია ტურ-ოპერატორი  III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.291 -- კვალიფიკაცია გიდი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.293  -- კვალიფიკაცია სასტუმრო საქმის მწარმოებელი  III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.294  -- კვალიფიკაცია სასტუმრო საქმის მწარმოებელი  III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.295  -- „ბართენდერი“    III საფეხური (მოდულური) (დილის ცვლა)

ჯგ.296  -- „ბართენდერი“    III საფეხური (მოდულური) (დილის ცვლა)

ჯგ.297  -- „ბართენდერი“    III საფეხური (მოდულური)