ცხრილები

პროფესიული  კოლეჯი  ”იკაროსი”

სასწავლო ცხრილები

 

დამატებულია 10/06/2019

ცვლილებები: 14/07/2019; 07/10/2019; 30/09/2019; 16/09/2019; 09/09/2019; 03/09/2019; 02/09/2019; 05/08/2019;29/07/2019; 22/07/2019; 15/07/2019; 08/07/2019; 02/07/2019; 01/07/2019; 24/06/2019; 17/11/2019; 11/06/2019;

 

ჯგ.325 -  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური (დილის ცვლა)

 ჯგ.326 -  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური (საღამოს ცვლა)


ჯგ.328 -  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.329 -  კვალიფიკაცია ბართენდერი III საფეხური (საღამოს ცვლა)


 

ჯგ.330 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.331 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (შუადღის ცვლა)

ჯგ.332  -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.333  -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.334 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (შუადღის ცვლა)

ჯგ.335 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.336 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (შუადღის ცვლა)

ჯგ.337 -- კვალიფიკაცია მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.338 -- კვალიფიკაცია კონდიტერია III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.339 -- კვალიფიკაცია კონდიტერია III საფეხური (საღამოს  ცვლა)