პროფესიული  კოლეჯი  ”იკაროსი”

სასწავლო ცხრილები

დამატებულია 03/12/2018 

ცვლილებები:  13/05/2019; 08/05/2019; 06/05/2019; 22/04/2019; 20/04/2019; 15/04/2019; 08/04/2019; 01/04/2019; 28/03/2019; 25/03/2019; 18/03/2019; 13/03/2019;11/03/2019; 04/03/2019; 25/02/2019; 18/02/2019;14/02/2019; 11/02/2019; 04/02/2019; 28/01/2018; 21/01/2019; 17/01/2019; 10/01/2019/; 08/01/2019; 24/12/2018; 20/12/2018; 17/12/2018; 13/12/2018; 10/12/2018; 05/12/2018;

 

ჯგ.286 -  კვალიფიკაცია კონდიტერი - III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.287 -  კვალიფიკაცია კონდიტერი - III საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.313 -  კვალიფიკაცია სარესტორნო საქმის მწარმოებლის  III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.314 -  კვალიფიკაცია მიმღები-რეცეფციონისტის  III საფეხური

 

ჯგ.315 -- კვალიფიკაცია სომელიე  III საფეხური

 

ჯგ.316 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.317 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.318  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.319  -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.320 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.321 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.322  --კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

ჯგ.323 -- კვალიფიკაცია მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.324 -- კვალიფიკაცია მზარეულის III საფეხური (დილის ცვლა)

 

ჯგ.325 -- კვალიფიკაცია ბართენდერის III საფეხური (დილის ცვლა)

ჯგ.326 -- კვალიფიკაცია ბართენდერის III საფეხური (საღამოს ცვლა)

 

ჯგ.327 -- სარესტორნო საქმის მწარმოებლის III საფეხური (საღამოს ცვლა )