()იპ პროფესიული კოლეჯიიკაროსი

დამატებითი გამოცდების განრიგი:

2018 წელი, სექტემბერი

 

ჯგუფი №284  კვალიფიკაცია:    მხარეული III  საფეხური 

     

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ქათამიძე)

ინგლისური ენა (მასწ.ნ.ლომთათიძე)

მეწარმეობა (მასწ.ი.ყვირალაშვილი)

გერმანული ენა (მასწ.ნ.გოჩიაშვილი)

 

18 სექტემბერი; 11:00 საათი

18 სექტემბერი; 15:00 საათი

21 სექტემბერი; 12:00 საათი

22 სექტემბერი; 16:00 საათი

1

ლუკა ჯიშიაშვილი

დავით ქესანაშვილი

ლევანი თევდორაშვილი

დავით მუხიაშვილი

2

დავით მუხიაშვილი

 

თამაზი სამხარაძე

დავით ქესანაშვილი

3

დავით ქესანაშვილი

 

დავით მუხიაშვილი

 

4

რაფაელ აბოვიანი

 

დავით ქესანაშვილი

 

5

 

 

როსტომ ღუდუშაური

 

6

 

 

ლუკა ჯიშიაშვილი

 

     

ტურიზმი და სტუმართმიღება (მასწ.ნ.ალხანაშვილი)

   

 

22 სექტემბერი; 15:00 საათი

   

1

დავით მუხიაშვილი

   

2

დავით ქესანაშვილი

   
     
     

ჯგუფი №285  კვალიფიკაცია:    მხარეული III  საფეხური 

     

დილის საუზმის მომზადება და კონტინენტალური მაგიდა (მასწ.ა.ხუნჯუა)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ქათამიძე)

ინგლისური ენა (მასწ.ნ.ლომთათიძე)

მეწარმეობა (მასწ.ი.ყვირალაშვილი)

 

18 სექტემბერი; 10:00 საათი

18 სექტემბერი; 11:00 საათი

18 სექტემბერი; 15:00 საათი

21 სექტემბერი; 12:00 საათი

1

ოთარი ყაჭეიშვილი

ოთარი ყაჭეიშვილი

ოთარი ყაჭეიშვილი

ოთარი ყაჭეიშვილი

2

 

ლალი ჩალაძე

 

ლალი ჩალაძე

3

 

 

 

დავით გურაშვილი

     

კვების ობიექტების დაგეგმარების, ორგანიზების და მართვის საფუძვლები (მასწ.ნ.წოწორია)

ტურიზმი და სტუმართმიღება (მასწ.ნ.ალხანაშვილი)

გერმანული ენა (მასწ.ნ.გოჩიაშვილი)

 

 

22 სექტემბერი; 14:00 საათი

22 სექტემბერი; 15:00 საათი

22 სექტემბერი; 16:00 საათი

 

1

ოთარი ყაჭეიშვილი

ოთარი ყაჭეიშვილი

ოთარი ყაჭეიშვილი

 
     
     

ჯგუფი №274   კვალიფიკაცია:    მხარეული II  საფეხური 

 

 

კულინარიული ხელოვნების ისტორია (მასწ.ი.ბრეგვაძე)

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია (მასწ.ი.ბრეგვაძე)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ქათამიძე)

კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება (მასწ.რ.სუვარიანი)

 

18 სექტემბერი; 10:00 საათი

18 სექტემბერი; 14:00 საათი

18 სექტემბერი; 11:00 საათი

18 სექტემბერი; 12:00 საათი

1

გიორგი ჩუბინიძე

გიორგი ჩუბინიძე

გიორგი ჩუბინიძე

გიორგი ჩუბინიძე

2

 

 

ბაქარ რატიანი

 

3

 

 

გიორგი მიქელაძე

 

     

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია (მასწ.ი.ჯაფარიძე)

კარვინგის ხელოვნება (მასწ.ე.კაზარიანი)

პირველადი სამედიცინო დახმარება (მასწ. მ.დარახველიძე)

შაქრის ფლორისტიკა (მასწ.ლ.ბითაძე)

 

18 სექტემბერი; 13:00 საათი

20 სექტემბერი; 12:00 საათი

20 სექტემბერი; 13:00 საათი

20 სექტემბერი; 14:00 საათი

1

გიორგი ჩუბინიძე

გიორგი ჩუბინიძე

გიორგი ჩუბინიძე

გიორგი ჩუბინიძე

     
     

ჯგუფი №275 კვალიფიკაცია:    მხარეული II  საფეხური 

     

ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები (მასწ.რ.ლაიშვილი)

კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება (მასწ.რ.სუვარიანი)

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია (მასწ.ი.ჯაფარიძე)

შაქრის ფლორისტიკა (მასწ.ლ.ბითაძე)

 

18 სექტემბერი; 11:00 საათი

18 სექტემბერი; 12:00 საათი

18 სექტემბერი; 13:00 საათი

18 სექტემბერი; 14:00 საათი

1

ოთარი პეტრიაშვილი

ილია გაგნიძე

ლუკა აბულაშვილი

გიორგი ქაჯაია

2

გიორგი ქაჯაია

გიორგი ქაჯაია

ილია გაგნიძე

 

3

 

თამარ მელაძე

გიორგი ქაჯაია

 

4

 

 

თამარ მელაძე

 

     

ნაციონალური / ქართული
 სამზარეულო (მასწ.ი.დავითაია)

   

 

18 სექტემბერი; 15:00 საათი

   

1

ოთარი პეტრიაშვილი

   

2

ილია გაგნიძე

   

3

ბუბა მოდებაძე

   
     
     

 ჯგუფი  №276 კვალიფიკაცია:    მხარეული II  საფეხური

     

კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება (მასწ.ვ.მირზოიანი)

ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები (მასწ.რ.ლაიშვილი)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ხახალეიშვილი)

ინგლისური ენა (მასწ.რ.გულაზიანი)

 

18 სექტემბერი; 10:00 საათი

18 სექტემბერი; 11:00 საათი

18 სექტემბერი; 12:00 საათი

18 სექტემბერი; 13:00 საათი

1

თამთა ცინდელიანი

ლია მაზიაშვილი

ალექსანდრე მელოიანი

დათა ბაბალაშვილი

2

ელენე ბუცხრიკიძე

 

ოქსანა კურბატოვა

 

3

დათა ბაბალაშვილი

 

 

 

     
     

ჯგუფი №279 კვალიფიკაცია:    მხარეული II  საფეხური

     

პირველადი სამედიცინო დახმარება (მასწ.რ.ჯალაღონია)

   

 

18 სექტემბერი; 13:00 საათი

   

1

ავთანდილი დამბურაჯელი

   
     
     

ჯგუფი №280 კვალიფიკაცია:    მხარეული II  საფეხური

     

კულინარიული ხელოვნების ისტორია (მასწ.ი.ბრეგვაძე)

კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება (მასწ.ნ.დარახველიძე)

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია (მასწ.ლ.პაპუაშვილი)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ხახალეიშვილი)

 

18 სექტემბერი; 10:00 საათი

18 სექტემბერი; 16:00 საათი

18 სექტემბერი; 16:00 საათი

18 სექტემბერი; 12:00 საათი

1

მარიამი ჭინჭარაული

მარიამი ჭინჭარაული

მარიამი ჭინჭარაული

გოდერძი აფროსიძე

2

ვიქტორია ჩანგიანი

ვიქტორია ჩანგიანი

ვიქტორია ჩანგიანი

გრიგოლ შალამბერიძე

3

 

 

 

ნინო ინასარიძე

     

 

ინგლისური ენა (მასწ.ე.ოქრუაშვილი)

კერძების მომზადების ტექნოლოგია/მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები (მასწ.ე.ილურიძე)

  

 

20 სექტემბერი; 14:00 საათი;

20 სექტემბერი; 15:00 საათი;

  

1

გოდერძი აფროსიძე

გოდერძი აფროსიძე

  

2

მარიამი ჭინჭარაული

გრიგოლ შალამბერიძე

  

3

ვიქტორია ჩანგიანი

ნინო ინასარიძე

  

4

 

ვიქტორია ჩანგიანი

  

5

 

ანა (ერასტი) რაფაელიანი

  
     
     

ჯგუფი №281 კვალიფიკაცია:    მხარეული II  საფეხური

     

კულინარიული ხელოვნების ისტორია (მასწ.ი.ბრეგვაძე)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ქათამიძე)

საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია(მასწ.ნ.გვიმრაძე)

პირველადი სამედიცინო დახმარება (მასწ.რ.ჯალაღონია)

 

18 სექტემბერი; 10:00 საათი

18 სექტემბერი; 11:00 საათი

18 სექტემბერი; 12:00 საათი

18 სექტემბერი; 13:00 საათი

1

იუსუფ ბუკავაძე

იუსუფ ბუკავაძე

იუსუფ ბუკავაძე

იუსუფ ბუკავაძე

2

 

ქეთი სეფაშვილი

 

 

     

ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები (მასწ.რ.ლაიშვილი)

კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირება (მასწ.ნ.დარახველიძე)

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია (მასწ.ლ.პაპუაშვილი)

ინგლისური ენა (მასწ.ნ.გულუაშვილი)

 

18 სექტემბერი; 14:00 საათი

18 სექტემბერი; 16:00 საათი

18 სექტემბერი; 16:00 საათი

20 სექტემბერი; 14:00 საათი;

1

იუსუფ ბუკავაძე

იუსუფ ბუკავაძე

იუსუფ ბუკავაძე

იუსუფ ბუკავაძე

     

კერძების მომზადების ტექნოლოგია/მსოფლიო სამზარეულოს საფუძვლები (მასწ.ე.ილურიძე)

შაქრის ფლორისტიკა (მასწ.ლ.ბითაძე)

  

 

20 სექტემბერი; 15:00 საათი;

20 სექტემბერი; 18:00 საათი

  

1

იუსუფ ბუკავაძე

იუსუფ ბუკავაძე

  
     
     

ჯგუფი №282   კვალიფიკაცია:    მხარეული II  საფეხური

     

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ქათამიძე)

   

 

18 სექტემბერი; 11:00 საათი

   

1

თამარ სოხაძე

   

2

ხათუნა ჩიქვინიძე

   

3

მიხეილ ონოფრიშვილი

   
     
     

ჯგუფი №283 კვალიფიკაცია:    მხარეული II  საფეხური

     

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ხახალეიშვილი)

   

 

18 სექტემბერი; 12:00 საათი

   

1

ცისანა თაქთაქიშვილი

   
     
     

ჯგუფი №286   კვალიფიკაცია:   კონდიტერი III  საფეხური

     

საკონდიტრო  პროდუქტების ტექნოლოგია (მასწ.ი.ბრეგვაძე)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ხახალეიშვილი)

პირველადი სამედიცინო დახმარება (მასწ.რ.ჯალაღონია)

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია (მასწ.ნ.დარახველიძე)

 

18 სექტემბერი; 10:00 საათი

18 სექტემბერი; 12:00 საათი

18 სექტემბერი; 13:00 საათი

18 სექტემბერი; 14:00 საათი

1

ცირა ჯუღელი

ცირა ჯუღელი

ცირა ჯუღელი

თამარ ხეხელაშვილი

2

თამარ ხეხელაშვილი

თამარ ხეხელაშვილი

გიორგი ხარბედია

 

3

მარიამ  ბერიაშვილი

ნინო კლდიაშვილი

მარიამ  ბერიაშვილი

 

4

 

ეთერი სართანია

 

 

 

 

გიორგი ხარბედია

 

 

 

 

ეკატერინე ექვთიმიშვილი

 

 

     

საკონდიტრო ხელოვნები სისტორია (მასწ.ი.ბრეგვაძე)

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები (მასწ.რ.ლაიშვილი)

კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირების ხელოვნება (მასწ.ნ.დარახველიძე

კარვინგის ხელოვნება (მასწ.ე.კაზარიანი)

 

18 სექტემბერი; 16:00 საათი

22 სექტემბერი; 10:00 საათი

22 სექტემბერი; 11:00 საათი

22 სექტემბერი; 12:00 საათი

1

ცირა ჯუღელი

ცირა ჯუღელი

ცირა ჯუღელი

ცირა ჯუღელი

2

თამარ ხეხელაშვილი

თამარ ხეხელაშვილი

თამარ ხეხელაშვილი

თამარ ხეხელაშვილი

3

მარიამ  ბერიაშვილი

 

ნინო კლდიაშვილი

ნათია ხუროშვილი

4

 

 

გიორგი ხარბედია

მარიამ  ბერიაშვილი

5

 

 

ნინო ბარათაშვილი

ნინო კლდიაშვილი

6

 

 

ეკატერინე ექვთიმიშვილი

 

     

სპეცხატვა და ძერწვა (მასწ.გ.მიქელაძე)

ტურიზმი და სტუმართმასპინძლობა (მასწ.ნ.ალხანაშვილი)

  

 

22 სექტემბერი; 14:00 საათი

22 სექტემბერი; 16:00 საათი

  

1

ცირა ჯუღელი

ცირა ჯუღელი

  

2

თამარ ხეხელაშვილი

ნინო კლდიაშვილი

  

3

მარიამ  ბერიაშვილი

თამარ ხეხელაშვილი

  

4

 

მარიამ  ბერიაშვილი

  
     

ჯგუფი №287 კვალიფიკაცია:   კონდიტერი III  საფეხური

     

საკონდიტრო  პროდუქტების ტექნოლოგია (მასწ.ი.ბრეგვაძე)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ხახალეიშვილი)

პირველადი სამედიცინო დახმარება (მასწ.რ.ჯალაღონია)

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები (მასწ.თ.ახმეტელი)

 

18 სექტემბერი; 10:00 საათი

18 სექტემბერი; 12:00 საათი

18 სექტემბერი; 13:00 საათი

18 სექტემბერი; 14:00 საათი

1

ლიზა მებონია

ლიზა მებონია

ლიზა მებონია

ლიზა მებონია

2

 თეა ფირცხელავა

დინარა ქირია

 თეა ფირცხელავა

 თეა ფირცხელავა

3

 

 

დინარა ქირია

 

     

საკონდიტრო ხელოვნების ისტორია (მასწ.ი.ბრეგვაძე)

კვებისა და სასმელების სერვისი/სერვირების ხელოვნება (მასწ.ვ.მორზოიანი)

კარვინგის ხელოვნება (მასწ.ე.კაზარიანი)

სპეცხატვა და ძერწვა (მასწ.გ.მიქელაძე)

 

18 სექტემბერი; 16:00 საათი

18 სექტემბერი; 17:00 საათი

22 სექტემბერი; 12:00 საათი

22 სექტემბერი; 14:00 საათი

1

ლიზა მებონია

ლიზა მებონია

ლიზა მებონია

ლიზა მებონია

2

 თეა ფირცხელავა

 თეა ფირცხელავა

 თეა ფირცხელავა

 თეა ფირცხელავა

3

 

დინარა ქირია

 

 

4

 

ლიდა ცინცაძე

 

 

5

 

ანა კეზევაძე

 

 

6

 

მილენა ბალიევა

 

 

7

 

ელენე უნდილაშვილი

 

 

     

ტურიზმი და სტუმართმასპინძლობა (მასწ.ნ.ალხანაშვილი)

ტურიზმი და სტუმართმასპინძლობა -(მასწ.ნ.ალხანაშვილი)

  

 

22 სექტემბერი; 16:00 საათი

დამატებითი შუალედური გამოცდა - 22 სექტემბერი; 16:00 საათი

  

1

ლიზა მებონია

ეთერ შალიკაშვილი

  

2

 თეა ფირცხელავა

 

  
     

ჯგუფი №288 კვალიფიკაცია:    სომელიე III  საფეხური

     

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ხახალეიშვილი)

ხარჯთაღრიცხვა და კალკულაცია (მასწ.ი.ჯაფარიძე)

კვების ჰიგიენა და სანიტარული ნორმები (მასწ.თ.ახმეტელი)

მარნის მართვა  (ნ.კაკუტია)

 

18 სექტემბერი; 11:00 საათი

18 სექტემბერი; 13:00 საათი

18 სექტემბერი; 14:00 საათი

18 სექტემბერი; 15:00 საათი

1

ნიკოლოზ სომხიშვილი

ნიკოლოზ სომხიშვილი

ლია ზარდიაშვილი

ლია ზარდიაშვილი

2

გიორგი ლატარია

გიორგი ლატარია

 

 

3

ლია ზარდიაშვილი

ლია ზარდიაშვილი

 

 

4

 

 

 

 

     

სერვისი და სერვირება (მასწ.რ.სუვარიანი)

ინგლისური ენა (მასწ.ე.ოქრუაშვილი)

ღვინის მარკეტინგი (მასწ.თ.გოგოლაშვილი)

მეღვინეობა-მევენახეობა (მასწ.გ.აბრამაშვილი)

 

18 სექტემბერი; 18:00 საათი

22 სექტემბერი; 11:00 საათი

22 სექტემბერი; 13:00 საათი

22 სექტემბერი; 14:00 საათი

1

ლია ზარდიაშვილი

ანი ქორთიევი

ანი ქორთიევი

ნიკოლოზ სომხიშვილი

2

 

ნიკოლოზ სომხიშვილი

ნიკოლოზ სომხიშვილი

გიორგი ლატარია

3

 

გიორგი ლატარია

ლია ზარდიაშვილი

ლია ზარდიაშვილი

4

 

ლია ზარდიაშვილი

 

 

     

 ჯგუფი №289 კვალიფიკაცია:   სარესტორნო საქმის მწარმოებელი III  საფეხური

     

ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მასწ.მ.ქათამიძე)

გერმანული ენა (მასწ.ნ.გოჩიაშვილი)

ტურიზმი და სტუმართმასპინძლობა (მასწ.ნ.ალხანაშვილი)

 

 

18 სექტემბერი; 11:00 საათი

22 სექტემბერი; 13:00 საათი

22 სექტემბერი; 14:00 საათი

 

1

კონსტანტინე ვაშაძე

კონსტანტინე ვაშაძე

კონსტანტინე ვაშაძე