()იპ პროფესიული კოლეჯიიკაროსი

დამატებითი გამოცდების განრიგი

2018 წელი, დეკემბერი

 

კვალიფიკაცია:    კონდიტერი  III  საფეხური ჯგუფი №266

კვალიფიკაცია:    სასტუმრო საქმის მწარმოებელი   III  საფეხური ჯგუფი №293

კვალიფიკაცია:    სასტუმრო საქმის მწარმოებელი   III  საფეხური  ჯგუფი №294

კვალიფიკაცია:    მზარეული  III საფეხური ჯგუფი №285

კვალიფიკაცია:    მიმღები-რეცეფციონისტი   III  საფეხური ჯგუფი №299

კვალიფიკაცია:    სომელიე  III  საფეხური ჯგუფი №300

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №301

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №302

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №303

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხურიჯგუფი №304

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №305

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №306

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №307

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №308

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №310

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №311

კვალიფიკაცია:    მზარეული  II  საფეხური ჯგუფი №312