()იპ პროფესიული კოლეჯიიკაროსი

დამატებითი გამოცდების განრიგი

2018 წელი, ნოემბერი

 კვალიფიკაცია:    სასტუმრო საქმის მწარმოებელი   III  საფეხური

ჯგუფი №293

 

სასტუმროს დაჯავშნის სამსახური (მასწ.ნ.ლემონჯავა)

ტურიზმის
 შესავალი (მასწ.ნ.ალხანაშვილი)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 (მასწ.მ.ხახალეიშვილი)

ინგლისური ენა
(მასწ.ნ.ლომთათიძე)

1 ნოემბერი; 19:00 საათი

1 ნოემბერი; 17:00 საათი

1 ნოემბერი; 16:00 საათი

1 ნოემბერი; 15:00 საათი

გიორგი გურაშვილი

ნინო ლომიძე

გიორგი გურაშვილი

ნინო ლომიძე

თამარი წიკლაური

ანა ბოკუჩავა

ნათია სარალიძე

მარიამ დევდარიანი

ლიკა მებონია

 ლია ფარცხალაძე

ნინო ლომიძე

ანა ბოკუჩავა

ნინო ლომიძე

 

მარიამ დევდარიანი

ელენე ზაქარაია

aარიამ დევდარიანი

 

ბექა მინდიაშვილი

 

ანა ბოკუჩავა

 

 ლია ფარცხალაძე

 

ბექა მინდიაშვილი

 

 

 

ელენე ზაქარაია

 

 

 

 ლია ფარცხალაძე

 

 

 

გერმანული ენა (მასწ.ე.წულეისკირი)

სასტუმრო ბუღალტერია (მასწ.ი.ფერიშვილი)

სასტუმროს მარკეტინგი და გაყიდვები (მასწ.ი.ფერიშვილი)

სასტუმრო ინდუსტრია, სასტუმროს მართვისა და ადმინისტრაციის საფუძვლები (მასწ.ი.ფერიშვილი)

1 ნოემბერი; 12:00 საათი

2 ნოემბერი; 16:00 საათი

2 ნოემბერი; 17:00 საათი

2 ნოემბერი; 18:00 საათი

გიორგი გურაშვილი

ნინო ლომიძე

ნინო ლომიძე

ნინო ლომიძე

 

ელენე ზაქარაია

ელენე ზაქარაია

ნინო ფირცხელავა

 

 

 

ელენე ზაქარაია

 

 

კვალიფიკაცია:    სასტუმრო საქმის მწარმოებელი   III  საფეხური