()იპ პროფესიული კოლეჯიიკაროსი

ძირითდი გამოცდების განრიგი:

 

 

2019 წელი, იანვარი

 

 

კვალიფიკაცია:  მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა) ჯგ.301

კვალიფიკაცია:  მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა) ჯგ.302 

 კვალიფიკაცია:  მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა) ჯგ.303

 კვალიფიკაცია:  მზარეული II საფეხური (დილის ცვლა) ჯგ.304

 კვალიფიკაცია:  მზარეული II საფეხური (დილის სცვლა) ჯგ.305

 კვალიფიკაცია:  მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა) ჯგ.306

 კვალიფიკაცია:  მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა) ჯგ.307

 კვალიფიკაცია:  მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა) ჯგ.308

 კვალიფიკაცია:  მზარეული II საფეხური (საღამოს ცვლა)ჯგ.309

 

კვალიფიკაცია:  მზარეული III საფეხური (დილის ცვლა ჯგ.310

 კვალიფიკაცია: მზარეული III საფეხური (საღამოს ცვლა ჯგ.311